Nowy rok szkolny 2013/2014 w LO Grójec rozpoczęty

2 września 2013 roku o godz. 9.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu Dyrektor Szkoły Zbigniew Krawczak przywitał ponad 500 uczniów i prawie 50 nauczycieli po wakacyjnej przerwie. Szczególnie serdeczne słowa skierowane były do uczniów 7 klas pierwszych, którzy rozpoczynają swoją edukację w grójeckim ogólniaku. W uroczystości udział brała Radna powiatu grójeckiego p. Małgorzata Woźniak, która wraz z Dyrektorem Szkoły wręczyła najlepszej maturzystce Marcie Górce symboliczny dyplom i stypendium Starosty za uzyskanie najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego.

Po krótkiej części oficjalnej – odczytaniu listów od Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas i Wiceprezesa Rady Ministrów – Janusza Piechocińskiego – uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Życzymy zapału do pracy i wielu sukcesów. Do następnych wakacji już tylko 10 miesięcy.