LO Grójec w programie COMENIUS

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu w programie COMENIUS "Uczenie sie przez całe życie" na lata 2013-2015

Po udanym projekcie Comenius w latach 2010-2012, przyszedł czas na kolejny. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Grójcu będzie realizowało wielostronny partnerski projekt szkół Comenius – „Uczenie się przez całe życie” w latach 2013-2015. Projekt będzie się opierał na współpracy między jedenastoma szkołami średnimi z następujących krajów: Polska, Francja, Grecja, Łotwa, Portugalia, Niemcy, Węgry, Słowacja, Hiszpania, Turcja i Włochy. L.O. w Grójcu jest koordynatorem całego projektu. Głównym obszarem tematycznym jest aktywne obywatelstwo. Poprzez projekt Comenius, chcemy przełamać niedostateczne zainteresowanie obywateli oraz niechęć do angażowania się w działania społeczne. Ludzie młodzi muszą wierzyć, że poprzez małe czyny są w stanie przyczynić się do poprawy życia.

Stąd tytuł naszego projektu:

„Through small steps to giant leaps – my contribution to a United Europe”
(„Poprzez małe kroki do wielkich osiągnięć – mój wkład dla zjednoczonej Europy”).

W szkołach partnerskich będą organizowane działania, podczas których społeczność uczniowska będzie wykonywała działania na rzecz edukacji zdrowotnej, ekologicznej, społecznej  czy kulturowej

officialcomenius

Językiem komunikacji będzie język angielski, natomiast produktami będą ulotki, broszury, filmy, debaty, prace artystyczne oraz przedstawienia. Zostaną one przedstawione na specjalnie stworzonej stronie internetowej projektu, w lokalnych mediach, na forum szkoły (m.in. dla rodziców) oraz podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych.
Uczniowie i nauczyciele będą brać udział w wizytach do szkół partnerskich. Dzięki  zdobytym doświadczeniom, wzmocni się integracja i współpraca między szkołami oraz dążenie do udoskonalania swego warsztatu pracy, co pozwoli na przełamanie stereotypów i barier językowych. Będzie to również szansa na lepsze zrozumienie wielokulturowości i charakterystyki przynależności do szerokiej społeczności europejskiej.
Pierwsza wizyta odbędzie się w Polsce w terminie 3-9 listopada 2013.  L.O. im. P.Skargi w Grójcu będzie gościć delegację około 60 uczniów i nauczycieli ze szkół wpsółpracujących w projekcie.  Informacje na temat wizyty będziemy przekazywać na łamach lokalnej prasy.

L.O. im. P. Skargi w Grójcu