Gimnazjalisto, już czas na składanie wniosków w rekrutacji do LO Grójec

                 LoGo Skargi1   34 a

        Od 10 maja uczniowie kończący gimnazja będą składali wnioski do szkół ponadgimnazjalnych i jak co roku młodzi ludzie będą się zastanawiali jaką szkołę wybrać.
        Gimnazjalisto pozwól, że Ci podpowiemy dlaczego warto wybrać Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - oto nasze atuty:
1. Jesteśmy szkołą z ponad wiekową tradycją i Wielkim Synem Ziemi Grójeckiej ks. Piotrem Skargą jako Patronem.
2. U nas ta tradycja łączy się z nowoczesnością – to prawda, że budynek naszej szkoły powstał w 1938 roku, ale kolejni dyrektorzy dbali o jego rozbudowę, modernizację i doposażenie. Mamy sale lekcyjne wyposażone w laptopy podłączone do Internetu, z tablicami multimedialnymi, projektorami i sprzętem audiowizualnym.
3. Od kilku lat korzystamy z dziennika elektronicznego – bezpłatnego dla uczniów i rodziców.
4. Mamy dwie duże sale gimnastyczne, siłownię i boisko wielofunkcyjne.
5. Nasza lokalizacja jest bardzo dogodna dla miejscowych i przyjezdnych – 10 -15 minut od centrum miasta i Dworca PKS.
6. Rozwijamy predyspozycje uczniów, ich uzdolnienia, zainteresowania i talenty – w szkole działają: koło teatralne, chór, sekcje sportowa i strzelecka, wolontariat.
7. Oferujemy wysoki poziom kształcenia – prawie 100% zdawalność egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i wysokie wyniki z przedmiotów dodatkowych, wiele sukcesów w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu powiatu, województwa i kraju.
8. W szkole prowadzone są liczne projekty oraz programy krajowe i międzynarodowe. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.
9. Współpracujemy z wyższymi uczelniami m.in. Wojskową Akademią Techniczną, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.
10. Na nowy rok szkolny proponujemy 4 klasy:
 1a - klasę humanistyczno - językową z rozszerzonymi przedmiotami – j. polskim, historią i j. angielskim oraz przedmiotami uzupełniającym, którymi będą konwersatorium z j. niemieckiego lub j. rosyjskiego i przyroda;
 1b - klasę ekonomiczną z rozszerzonymi przedmiotami, którymi będą: matematyka, geografia i j. angielski, a uzupełniającym j. niemiecki lub j. rosyjski w biznesie oraz historia i społeczeństwo;
 1c -  klasę dla przyszłych ratowników medycznych i lekarzy z rozszerzonymi – biologią i chemią oraz edukacją matematyczną i fizyką dla medycyny oraz historią i społeczeństwem jako przedmiotami uzupełniającymi;
 1d - klasę dla inżynierów i informatyków, z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, fizyką i informatyką, a algorytmiką oraz historią i społeczeństwem jako przedmiotami uzupełniającymi.
        Gimnazjalisto stoisz przed trudnym wyborem szkoły, zastanawiasz się nad profilem klasy, nie wiesz co masz zrobić? Przyjdź do nas.
        Jeżeli jesteś ambitny, chętny do działania i masz otwarty umysł to Nasze Liceum jest właśnie dla CIEBIE! Jesteśmy szkołą na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań. 

LO Grójec