Szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie Rady Pedagogicznej
„Rozwijanie kompetencji kluczowych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”

prowadząca Małgorzata Karpezo Eko-Tur
20.11.2018 (wtorek) o godzinie 15.00