Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych

       12 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkól ponadpodstawowych z rejonu Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu.
       Stypendium Prezesa Rady Ministrów, z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty – Krzysztofa Wiśniewskiego podczas tej uroczystości otrzymali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2018/2019. Wśród 10 najlepszych uczniów z powiatu grójeckiego oraz 64 stypendystów z Delegatury Radomskiej znalazła się uczennica naszego Liceum – Julia Wojcieszczyk (kl. II C), która odebrała dyplom z podpisem premiera Mateusza Morawieckiego.
 sty1 sty2
       Uroczystość była prowadzona (i została przygotowana) przez panią starszą wizytator Grażynę Nogalską. Na wstępie imprezy przemawiali: Mazowiecki Wicekurator Oświaty – p. Krzysztof Wiśniewski oraz Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu p. Wojciech Nalberski, którzy gratulowali stypendystom tak prestiżowego wyróżnienia oraz życzyli wszelkiej pomyślności na przyszłość.
       Tą wyjątkową uroczystość uświetniła swoim występem 12 - letnia Celina, która przepięknie zaśpiewała trzy piosenki w języku francuskim, czym oczarowała wszystkich słuchających.
       Stypendia przyznawane są uczniom otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, co najmniej dobre.
       Stypendystce, Rodzicom oraz Nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!