Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W zakładce Rekrutacja pojawiły się trzy nowe dokumenty:

- Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
- Ramowe Plany Nauczania dla klas tworzonych w roku szkolnym 2021/2022
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej