Green Day w LO Grójec

DZIAŁANIA PRO-EKOLOGICZNE UCZNIÓW L.O. IM. P.SKARGI W GRÓJCU
W RAMACH PROGRAMU COMENIUS 2013-2015

Uczestnicy Programu Comenius wraz z innymi uczniami L.O. w ostatnich kilku miesiącach przeprowadzali działania na rzecz ekologii.

Oto najważniejsze zadania, które wykonali:

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII - TUTAJ

:: Akcja zbiórki odpadów, np. papier, plastik, płyty CD, nakrętki do butelek.
:: Warsztaty – wykorzystanie odpadów do tworzenia przedmiotów codziennego użytku (recykling)
:: Wystawa produktów z odpadów.
:: Sprzątanie terenu szkoły.
:: Sadzenie roślin.
:: Zebranie materiałów i danych dotyczących segregacji i odbioru odpadów w Gminie Grójec.
:: Zebranie informacji i przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej recyklingu.
:: Zebranie informacji i przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wykorzystania źródeł energii odnawialnej w Polsce (w celu porównania z innymi krajami europejskimi)
:: Zebranie informacji i analiza dotycząca zużycia energii, gazu i wody w Gminie Grójec.
:: Debata na temat ochrony środowiska – stworzenie wspólnej listy rad dotyczących ekologicznego trybu życia (na trzech poziomach: indywidualnym, krajowym i międzynarodowym) – ‘How to protect the environment?’.
:: Internetowa debata międzynarodowa na temat ekologicznego trybu życia.
:: Stworzenie filmu z działań pro-ekologicznych

Obecnie odbywa się wizyta w Hiszpanii, której głównym tematem jest ochrona środowiska . W programie m.in. zwiedzanie parku narodowego, wizyta w elektrowni, debata na temat ekologii (ochrony środowiska), recycling, nauka wyrażeń związanych z ekologią, tzw. „swapping game”.

Paweł Pośnik
koordynator projektu