Terminarz egzaminów poprawkowych

25 sierpnia 2014 - godz. 09:00 - MATEMATYKA ( 12 osób )

Skład Komisji:

  Iwona Kwapisz

  Dorota Wócik

  Jadwiga Żak

  Izabela Bendyk

  Aneta Oszczak

26 sierpnia 2014 - godz. 09:00 - JĘZYK POLSKI ( 3 osoby )

Skład Komisji:

  Małgorzata Czacharowska

  Agata Sobierajewska

  Elżbieta Zienta

  Sylwester Wócik

27 sierpnia 2014 - godz. 09:00 - HISTORIA ( 1 osoba )

Skład Komisji:

  Małgorzata Czacharowska

  Agata Sobierajewska

  Maria Maciuszczak