Poprawkowe egzaminy maturalne

Pisemne egzaminy poprawkowe

z języka polskiego i matematyki

MATURA 2014

odbedą się 26 sierpnia 2014r. (wtorek) o godz. 09:00