Informacja o wolnych miejscach do LO Grójec

UWAGA!!!
Szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w klasach: c, d.

Od 9.07.2014 roku w szkole rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

Decyzją Dyrektora Szkoły minimalna liczba punktów w rekrutacji uzupełniającej wynosi 85.

Decyzję o przydziale do danej klasy podejmuje Komisja Rekrutacyjna, decyduje kolejność składania dokumentów.

Informacji udziela przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Małgorzata Czacharowska

w dniach 9 i 10. 07.2014
w godz. 10.00 – 12.00