Rada Pedagogiczna

Informujemy, że posiedzenie rady Pedagogicznej odbędzie się dnia 29 sierpnia 2014 o godz. 9:00.

Obecność obowiązkowa!