Jesteś tutaj: Home Aktualności

LIST DO RODZICÓW dotyczący ewaluacji zewnętrznej w LO Grojec

Szanowni Państwo,
W najbliższym czasie tj. w dniach 16-20 lutego b.r. w naszej szkole pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy będą obserwować szkołę, prowadzić wywiady oraz ankietować uczniów, nauczycieli a także rodziców. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.
Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r.  Ma ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego.
Ministerstwo zdefiniowało 17 wymagań (obecnie 12 wymagań) wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione będą w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu. Zapraszamy Państwa do elektronicznego wypełnienia ankiety online w dniu 16 lutego 2015 roku w godz. 15.00 – 22.00. Ankieta zawiera pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Jest ona w pełni anonimowa, zawiera wyłącznie pytania zamknięte i jest łatwa w obsłudze. Przed zaznaczeniem odpowiedzi wskazana byłaby refleksja nad Państwa kontaktami ze szkołą, nad jej wpływem na Państwa dzieci. W razie wątpliwości dotyczących interpretacji pytań prosimy o kontakt z wychowawcą, dyrektorem, nauczycielami.

Szanowni Państwo, zależy nam na Państwa udziale w ankiecie. Wierzymy, że  Państwa pomoc  wzmocni naszą szkolną społeczność.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Krawczak – dyrektor LO Grójec

OGŁOSZENIE

W związku z zaplanowaną ewaluacją, którą przeprowadzi w naszej szkole zespół wizytatorów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura  w Radomiu proszę o zapoznanie się z jej harmonogramem.

Czynności główne Działania Czas trwania
1 dzień – 16 luty

Badanie ankietowe dyrektora szkoły

Obserwacja zajęć i wywiady z nauczycielami po obserwacjach

Badanie ankietowe uczniów „Mój dzień, Moja szkoła”

Badanie ankietowe nauczycieli online

Badanie ankietowe rodziców online

Godz. 8.00 – 11.00

Godz. 8.00 – 13.00

Godz. 13.00 – 15.00

Godz. 15.00 – 22.00

Godz. 15.00 – 22.00

2 dzień – 17 luty

Obserwacja zajęć

Wywiad z dyrektorem cz. 1

Wywiad z partnerami szkoły

Wywiad grupowy z nauczycielami

Godz. 8.00 – 13.00

 

Godz. 13.00 – 14.30

Godz. 15.00 -17.00

3 dzień – 18 luty

Obserwacja szkoły

Obserwacja zajęć

Wywiad z nauczycielami uczącymi w jednym oddziale

Wywiad z rodzicami

Godz. 8.00 -  9.00

Godz. 9.00 – 13.00

Godz. 15.00 – 16.20

Godz. 16.30 – 18.00

4 dzień – 20 luty

Obserwacje zajęć

Analiza danych zastanych

Wywiad grupowy z uczniami

Wywiad dyrektorem cz. 2

Godz. 8.00 – 13.30

 

Godz. 13.00 – 14.30

Godz. 14.30 – 16.00

Wizyta uczniów L.O. Grójec w Słowacji w ramach programu Comenius "Steps Towards a Europe Without Borders"

Bratysława, stolica Słowacji, była miejscem międzynarodowego spotkania grupy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie Comenius na lata 2013-2015 „Through Small Steps to Giant Leaps”. Liceum Ogólnokształcące im., P.Skargi w Grójcu, koordynatora projektu, reprezentowała sześcioosobowa delegacja. Po pięciu kolejnych spotkaniach w Polsce, Portugalii i Hiszpanii, Niemczech i Grecji gospodarzem kolejnej wizyty była szkoła pedagogiczna w Bratysławie. Wizyta odbyła się w dniach 18 – 24 stycznia 2015 r.
Tak jak poprzednio, jej celem było przybliżenie znajomości różnych aspektów kulturoznawczych krajów współpracujących ze sobą: Polski, Słowacji, Węgier, Łotwy, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji, Grecji i Turcji, a także propagowanie postawy aktywnego obywatela.


Głównym tematem omawianym podczas spotkania były prawa człowieka. Uczniowie prezentowali instytucje działające lokalnie na rzecz innych ludzi. Grupa z Polski przybliżyła zasady i cele funkcjonowania następujących placówek: Strzeżonego Ośrodka dla Uchodźców w Lesznowoli,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Grójcu. Kolejne prezentacje dotyczyły współczesnych przypadków łamania praw człowieka i sugestii jak unikać podobnych sytuacji. Uczniowie brali również udział w warsztatach edukacyjnych albo wcielając się w rolę osób niepełnosprawnych, albo ucząc się jak pracować z takimi osobami.


Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia wystawy na temat postaci historycznych ze wszystkich krajów partnerskich, które brały udział w walce o prawa człowieka. Informacje na ten temat były przygotowane przez uczniów przed datą wizyty. Duża porcję wiedzy dostarczył także wykład na temat czasów komunizmu w Słowacji w latach 70 i 80-tych oraz wizyta w bunkrach Petrzalka i przy Bramie Wolności.


Koncert przygotowany przez uczniów ze szkoły w Słowacji oraz zaproszonych gości, zespołu muzycznego składającego się z uczniów niepełnosprawnych, zrobił na wszystkich duże wrażenie. Oprócz warsztatów uczniowie mogli poznać bliżej kulturę słowacką oraz nawiązywać przyjaźnie podczas zajęć integracyjnych oraz wycieczek, m.in. po Bratysławie i do Dubravki.  


Obecnie uczniowie z liceum grójeckiego przygotowują się do wizyty na Węgrzech w czerwcu 2015r.  
Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej projektu: http://comenius.logrojec.pl
Więcej na temat projektu można też dowiedzieć się na stronie szkoły: www.logrojec.pl
w zakładce „Comenius”.

Paweł Pośnik
koordynator projektu

Bal na 200 par

W sobotę 17 stycznia 2015 roku odbyła się studniówka Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu. Blisko 400 osób bawiło się po raz kolejny w lokalu Kasjopeja, grał zespół Kazuar, a filmowała firma Starmedia.

D4N 1556a

Dyrektor Szkoły – Zbigniew Krawczak powitał przybyłych gości: Parlamentarzystów – Małgorzatę Woźniak, Mirosława Maliszewskiego, Marka Suskiego, Radnego Sejmiku Mazowieckiego – Leszka Przybytniaka, Członka Zarządu Rady Powiatu – Pawła Siennickiego, Wiceburmistrza Grójca – Karola Biedrzyckiego, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu – Beatę Malchrowicz, Przewodniczącego Rady Rodziców – Macieja Szlachetę, Kapłanów – ks. Dziekana Stefana Kazulaka i ks. Proboszcza Zbigniewa Sucheckiego, Grono Pedagogiczne, pracowników administracji, rodziców, a szczególnie bohaterów uroczystości Maturzystów. Po odczytaniu życzeń od Wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i Dyrektor ZSP w Grójcu Doroty Skalińskiej, życzenia w imieniu Starosty Grójeckiego Marka Ścisłowskiego złożył Paweł Siennicki. Uczniowie podziękowali swoim wychowawcom: kl. 3a mgr Jadwidze Żak, kl. 3b mgr Dorocie Wócik, kl. 3c mgr Marii Maciuszczak, kl. 3d mgr Izabeli Bendyk, kl. 3en mgr Iwonie Kwapisz, kl. 3er mgr Monice Oziemskiej, kl. 3f mgr Annie Mocarskiej-Karwan, a także Dyrekcji Szkoły.

Po oficjalnych powitaniach, podziękowaniach i wystąpieniu Przewodniczących Komitetu Studniówkowego Sławomira Dolińskiego i Bożeny Kozińskiej padły najbardziej wyczekiwane słowa „Poloneza czas zacząć”.
Zabawa trwała do białego rana, nogi bolały od tańcowania, … a o maturze pomyślimy później.


LO Grójec

Wizyta grupy z grójeckiego Liceum w Austrii w ramach programu ERASMUS+

W dniach 7- 13. 12. 2014 r. sześcioosobowa grupa uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu uczestniczyła w pierwszym spotkaniu realizowanego we współpracy ze szkołami z Austrii, Grecji, Norwegii i Szwecji projektu „Safe Internet For All” (Bezpieczny Internet Dla Wszystkich) w ramach programu ERASMUS+.

Celem projektu jest ukazanie młodym ludziom zagrożeń, jakimi są uzależnienia internetowe i zwiększenie świadomości bezpiecznego korzystania z internetu.

Gospodarzem pierwszego spotkania była szkoła w Ybbs – miejscowości położonej nad Dunajem w Austrii. Wizyta zaczęła się od prezentacji wszystkich szkół i wzajemnego poznania poprzez integracyjne zabawy. Uczniowie przez cały tydzień uczestniczyli w warsztatach o przewrotnym tytule „ How to get Internet addicted in 7 days” (Jak uzależnić się od internetu w 7 dni), podczas których pracowali nad zagadnieniami dotyczącymi m.in. zbyt długiego korzystania z internetu, hazardu komputerowego, portali społecznościowych oraz gier komputerowych, korzystając ze zgromadzonych wcześniej informacji. Produktem końcowym były prezentacje multimedialne ukazujące statystyki i opinie uczniów po wzajemnej wymianie doświadczeń. Wskazówką do działania był wykład dr Leo Hemetsbergera - eksperta organizacji saferinternet.at.

Oprócz wykładów i warsztatów uczniowie mogli integrować się ze swoimi rówieśnikami podczas wspólnych wycieczek i spotkań z rodzinami i znajomymi rodzin, u których mieszkali. Bardzo interesujące była wizyta w ARS ELECTRONIKA CENTER, gdzie oglądaliśmy wystawę „Out of Control” i film (3D) Deep Space w Linz, zwiedzanie Wiednia, a szczególnie interaktywnej wystawy „Timetravel” ilustrującej historię Austrii podczas podróży w czasie oraz piekarni Haubi’s Bakery.

Spotkanie było bardzo intensywne i twórcze nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli, którzy pracowali nad ewaluacją oraz przygotowywaniem kolejnej wizyty, która odbędzie się już w lutym w Norwegii. Każde spotkanie jest okazją do przełamywania barier językowych, uczy kreatywnego myślenia i współdziałania w grupie. Jednocześnie to spotkanie miało na celu wskazanie młodym ludziom, że internet nie jest zagrożeniem, ale musimy pamiętać by korzystać z niego rozsądnie i zachować właściwe proporcje pomiędzy realnym a wirtualnym światem.

Więcej zdjęć w galerii - TUTAJ


Małgorzata Czacharowska
LO Grójec

 

 

Ranking PERSPEKTYWY 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

logo logrojec

Herb Polski

WE ALL MIGRANTS - PROJEKT

Szkolny Klub Sportowy

sks

Współpraca z WAT

FUTURE OF HISTORY Project

foh logo

COMENIUS Project

 

ERASMUS Project

sifa

LO Grójec w programie IT-SZKOŁA

E-Laboratorium Matematyczne

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu
ul. Poświętne 17
05-600 Grójec

tel.: (048) 6642474
fax: (048) 6642489, (048) 6642646
e-mail: logrojec@poczta.fm