Jesteś tutaj: Home Aktualności

Grójeckie Kino Plenerowe

„WIELKIMI KROKAMI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” L.O. GRÓJEC Z WIZYTĄ WE WŁOSZECH W RAMACH PROGRAMU „COMENIUS”

Reprezentacja uczniów i nauczycieli L.O. im. P.Skargi w Grójcu uczestniczyła w kolejnej wizycie w ramach programu Comenius, tym razem w miejscowości Tropea położonej w malowniczej Calabrii. Wizyta związana była z działalnością prężnie działających firm lokalnych oraz z przedsiębiorczością.

W ciągu pięciodniowego pobytu, uczniowie prezentowali na forum publicznym wyróżniające się lokalnie przedsiębiorstwa - ich strategie, zakres działania oraz wpływ na miejscową społeczność. Prezentacje te były poparte spotkaniami z dyrektorami i pracownikami największych firm działających w Calabrii, m.in. Romano ArteGrafichi, Neptuno Hotel czy Callipo. Podczas rozmów z uczniami, dzielili się oni doświadczeniem, opowiadali o historii działalności firm a także służyli radą jak osiągnąć sukces. Była to z pewnością cenna lekcja dla młodzieży.

Uczniowie prezentowali również stworzone przez siebie i swych rówieśników w szkołach Biznes Plany przedsiębiorstw, które miałyby szanse zaistnieć na lokalnym rynku. Pomysłowość uczniów znalazła uznanie wśród zaproszonych gości, m.in. prezydenta stowarzyszenia młodych przedsiębiorców w Calabrii. Sukces projektu Comenius był szeroko rozpowszechniony poprzez lokalne media oraz krajową telewizję RAI. Młodzież mogła również aktywnie uczestniczyć w lokalnym festiwalu, "I Tri da Cruci", poznając historię miasta i regionu. Gry, konkursy, występy tanecznych zespołów folklorystycznych oraz ludowych zespołów muzycznych przyczyniły się do integracji i pozostaną na długo w pamięci wszystkich krajów biorących udział w wizycie. Dzięki otwartości lokalnej społeczności z burmistrzem miasta Tropea na czele, gościnności uczniów i nauczycieli szkoły partnerskiej oraz wyjątkowej opiece rodzin goszczących, wizyta okazała się sukcesem.

Oprócz warsztatów szkole i spotkań w lokalnych przedsiębiorstwach, uczestnicy wizyty mogli poznać piękno Calabrii, zwiedzając m.in. miejscowości Chanalea i Reggio Calabria, muzeum narodowe oraz kościół "Piedigrotta" w Pizzo Calabro. Wizyty w szkołach turystyki, hotelarstwa czy liceum pozwoliły lepiej poznać system nauczania we Włoszech i porównać go z innymi.

Po niemal dwuletniej znajomości partnerów projektu z jedenastu krajów, jest wciąż wiele do poznania. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez uczniów podczas wizyt, nabywają oni pewności siebie, która będzie procentować w przyszłości.

Uświadamianie sobie własnej tożsamości narodowej, znajomość i szacunek do innych kultur, pokonywanie bariery językowej, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z zagranicy, zdobywanie wiedzy przekazywanej podczas realizacji projektu "Through Small To GiantLeaps" oraz kształtowanie postawy aktywnego obywatela, to najważniejsze cele projektu.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z rezultatami programu Comenius. Można je znaleźć na stronie internetowej liceum: www.logrojec.pl w zakładce Comenius.

Paweł Pośnik
koordynator projektu

Grójeckie Liceum podwójnym laureatem konkursu SELfie + 2015

5 maja 2015 roku podczas Ogólnopolskiego Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny”, które odbyło się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku, Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu otrzymało dwie pierwsze nagrody w konkursie „SELfie + 2015”. W pierwszej edycji tego konkursu wzięły udział instytucje realizujące projekty w ramach programu Erasmus +.

 

Grójeckie Liceum realizuje dwuletni projekt „SAFE INTERNET FOR ALL” (SIFA) - „Bezpieczny Internet dla wszystkich”, którego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zagrożeń i możliwych konsekwencji związanych z nadmiernym i nieuważnym użyciem Internetu. Projekt SIFA opiera się na współpracy pomiędzy szkołami z Polski, Grecji, Austrii, Szwecji i Norwegii. Każda ze szkół partnerskich ma za zadanie wprowadzać zasady bezpiecznego korzystania z sieci, zapobiegać negatywnym skutkom oraz wcielać w życie ideę bezpiecznego Internetu. Podczas wspólnych spotkań realizowane są następujące tematy: Uzależnienia, Zdrowie, Zabezpieczenia, Etyka i Bezpieczeństwo. W projekcie promowana jest międzynarodowa współpraca, aktywna postawa obywatelska i tolerancja.

W konkursie szkoła otrzymała pierwsze miejsce w kategorii Mobility Project SELfie+ - zdjęcie „HaveYourOwn Face – Miej swoją własną twarz” i pierwsze miejsce w kategorii Meet Me SELfie+ - film „Safe Internet For Allprojectmeeting in Sweden”. Zapraszam do obejrzenia nagrodzonego zdjęcia i filmu,a także pozostałych nagrodzonych i wyróżnionych na stronie www. selfieplus. erasmusplus.org.pl.

Małgorzata Czacharowska
LO Grójec

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich w grójeckim Liceum

24 kwietnia 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu obyło się uroczyste pożegnanie najmłodszych absolwentów. W akademii uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Grójecki – Marek Ścisłowski, Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grójcu – ks. Zbigniew Suchecki, Przewodniczący Rady Rodziców – Maciej Szlacheta, Prezydium Komitetu Studniówkowego – Sławomir Doliński, Bożena Kozińska, Monika Małachowska, Rada Pedagogiczna, rodzice oraz uczniowie.

z1 z2

Dyrektor Liceum Zbigniew Krawczak przedstawił szczególne osiągnięcia uczniów i podziękował wszystkim wychowawcom klas trzecich za trzyletnią pracę dydaktyczno – wychowawczą. W tym roku szkolnym pięcioro trzecioklasistów ukończyło szkołę z biało -czerwonym paskiem na świadectwie, siedmioro otrzymało nagrody za dobre wyniki w nauce. Dodatkowo liczną grupę wyróżniono za osiągnięcia sportowe i w konkursach przedmiotowych, honorowe krwiodawstwo oraz udział w projektach i programach edukacyjnych. Łącznie ponad 60 uczniów odebrało pamiątkowe dyplomy lub nagródy. Szczególnym momentem było wręczenie Listu Gratulacyjnego rodzicom Żanety Wawrzyniak, która uzyskała najwyższą średnią w szkole. Dopełnieniem części oficjalnej było przekazanie sztandaru i ślubowanie najmłodszych absolwentów.

 z3 z4

Po okolicznościowych wystąpieniach i życzeniach kierowanych do maturzystów, także przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Macieja Rzepkowskiego, odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów z klas 2e1 oraz 2e2 pod kierunkiem wychowawców p. Anety Kulpy i p. Małgorzaty Czacharowskiej. Chór przygotowała p. Magdalena Skassa. Występ to powtórka przed maturą z przymrużeniem oka – był starożytny Rzym, Antygona, Makbet oraz Czerwony Kapturek, po zabawnych anegdotach przyszedł czas na wieki finał: występ Macieja Mikołajczyka z 2e2, który bez słów zaprezentował jak wygląda egzamin maturalny oraz prezentacja multimedialna przypominjąca trzecioklasistom ich pobyt w szkole do słów piosenki „Nie odnajdzie więcej Was ta sama chwila…”.

Po programie artystycznym uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły od wychowawców i otrzymali słodki upominek od swoich młodszych kolegów.

z5 z6

4 maja prawie 170 najmłodszych absolwentów naszej szkoły przystąpi do pierwszego egzaminu maturalnego z języka polskiego. W kolejnych dniach odbędą się egzaminy z matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów dodatkowych. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i połamania długopisów oczywiście z czarnym wkładem!

Małgorzata Czacharowska
LO Grójec

Z przedsiębiorczością za pan brat - ,,Innowatorium. Tydzień przedsiębiorczości’’

20 kwietnia  2015r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu rozpoczęły się pięciodniowe warsztaty ,,Innowatorium. Tydzień przedsiębiorczości’’. Organizatorem tego wydarzenia była Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych założona przez Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Ekonomiczny w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  Projekt realizowany jest przy współudziale Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Grójecki – pan Marek Ścisłowski, natomiast koordynatorem projektu był pan Andrzej Kosatka.

Projekt jest efektem akcji edukacyjnych rozwijanych przy Olimpiadzie Przedsiębiorczości.  Warsztaty prowadzone są przez doktorantów uczelni ekonomicznych i trwają pięć dni.  Założeniami przedsięwzięcia  jest  inspiracja młodych ludzi do poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, jak również podzielenie się z nimi doświadczeniami zawodowymi oraz przygotowanie ich do praktycznego zastosowania wiedzy, którą zdobędą.  Projekt realizowany jest w niedużych miejscowościach Polski i za zadanie stawia sobie wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży.  Informacje przekazywane podczas warsztatów obejmują treści  sięgające poza program nauczania przedsiębiorczości w szkole.

W warsztatach wzięło udział 51 uczniów liceum, którzy codziennie, przez pięć dni spotykali się i w ciągu trzech godzin zgłębiali swoją wiedzę o przedsiębiorczości. Cykl pięciodniowych spotkań rozpoczął Pan Dyrektor – Zbigniew Krawczak, który przywitał przybyłego do murów naszej szkoły pana Michała Konowrockiego – prowadzącego pierwsze warsztaty i przekazał mu kilka informacji o placówce, po czym pozostawił uczniów w jego rękach, by mogli zająć się ekonomią. Zagadnieniem przygotowanym przez pana Michała były ,, Pieniądze, które pracują’’.  W ramach ‘’rozgrzewki’’ uczniowie podzieleni na grupy mieli odpowiedzieć na dość intrygujące pytania, oto jedno z nich: Dlaczego ludzie są bardziej skłonni zwrócić pieniądze, gdy ktoś wyda im za dużo reszty, niż oddać produkt, za który omyłkowo nie wzięli od nich pieniędzy? Następnie młodzież miała okazję przypomnieć sobie jak również poznać wiele terminów związanych z przedsiębiorczością, zauważyć różnice między konsumpcją, oszczędzaniem, inwestowaniem a spekulacją oraz dowiedzieć się o związanych z nimi korzyściami i zagrożeniami.

Motywem  wtorkowych warsztatów było ‘’ Zarządzanie zasobami ludzkimi’’. Prowadził je pan Marcin Suchar – absolwent SGH. Drugiego dnia młodzież czekało wiele ćwiczeń, które pozwoliły jej na lepsze zrozumienie omawianego zagadnienia jak również kreatywne myślenie i sprawdzenie swoich umiejętności pracy w grupach. Na zajęciach pan Marcin przybliżył uczniom definicję zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawił ciekawe statystyki dotyczące niezadowolenia Polaków ze swojej pracy co było punktem wyjścia do samodzielnej pracy uczniów, którzy zastanawiali się co może mieć wpływ na tak duży odsetek osób, których  wykonywany zawód nie satysfakcjonuje. Ponadto poznali różnice między rekrutacją a selekcją oraz rozpatrywali sposoby motywowania pracowników wpływające na wydajność ich pracy oraz poczucie docenienia.

Trzeciego dnia warsztatów do naszego liceum przybyła doktorantka SGH – pani Marta Dąbrowska. Tematem spotkania była ‘’ Profesjonalna prezentacja’. Pani Marta postawiła sobie za cel sprawienie, aby młodzież mogła się otworzyć i w pewien sposób odkryć siebie. Każda z osób miała okazję powiedzieć kilka słów o sobie jak również popracować w grupach przygotowując prezentację mającą przekonać Radę Rodziców do dofinansowania określonego projektu. 

"O brytyjskich bałwanach i polskich owocach kultury. Na czym polega skuteczna komunikacja marketingowa’’ to zagadnienie  opracowane i przedstawione uczniom przez pana Tomasza Szczęśniaka.   Uczniowie poznali współczesne strategie marketingowe, oczekiwania konsumentów ery cyfrowej oraz mieli okazję poczuć się przez chwilę marketerami. Ich zadaniem było wymyślenie nazwy oraz hasła promującego określony produkt. Trzeba przyznać, że wykazali się przy tym nie małą kreatywnością.

Ostatniego dnia warsztatów do liceum przybył pan Bartosz Majewski, który opowiadał o  ‘’ Strategii przedsiębiorstw’’.  Licealiści poznali treści kryjące  się pod hasłem ‘strategia’ oraz dowiedzieli się, że aby stworzyć  zwycięską strategię trzeba postępować według trzech punktów: analizy, planowania i wdrażania.  Podczas piątkowego spotkania młodzież odwiedził Starosta Grójecki – pan Marek Ścisłowski, który mimo wielu obowiązków jakie pełni, przybył na spotkanie by chociaż przez chwilę  zobaczyć jak przebiega przedsięwzięcie, nad którym objął patronat.

Wierzę, że żaden z uczestników warsztatów nie żałuje, iż wziął w nich udział. Był to niezapomniany  i niezwykle wartościowy czas, podczas którego młodzi ludzie mieli okazje zweryfikować swoje wiadomości z zakresu ekonomii i marketingu oraz zdobyć nowe umiejętności. Kierujemy podziękowania do osób, które przyjechały do naszej szkoły, by podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz wszystkich, dzięki którym warsztaty mogły zostać przeprowadzone. Mamy nadzieję, że zdobyta przez nas wiedza zaowocuje w przyszłości i jeszcze nie raz będziemy mieli okazję pokazać, że jesteśmy przedsiębiorczymi młodymi ludźmi.

Kinga Sierakowska, uczennica klasy IIB

 

 

Ranking PERSPEKTYWY 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

logo logrojec

Herb Polski

WE ALL MIGRANTS - PROJEKT

Szkolny Klub Sportowy

sks

Współpraca z WAT

FUTURE OF HISTORY Project

foh logo

COMENIUS Project

 

ERASMUS Project

sifa

LO Grójec w programie IT-SZKOŁA

E-Laboratorium Matematyczne

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu
ul. Poświętne 17
05-600 Grójec

tel.: (048) 6642474
fax: (048) 6642489, (048) 6642646
e-mail: logrojec@poczta.fm