Dyrekcja Szkoły

Wicedyrektor Dyrektor Szkoły Wicedyrektor
MAŁGORZATA
CZACHAROWSKA
IWONA KWAPISZ ANETA OSZCZAK