Informacja do oferty pracy na stanowisko Specjalisty do spraw finansowo-księgowych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko
Specjalisty do spraw finansowo - księgowych

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano 1 kandydatkę spełniającą wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

1. Monika Siurnik zam. Goszczyn