Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu

Rekrutacja

Link do strony MEN: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej