Informacje dot. rekrutacji

Rekrutacja !!!! Ważne informacje

       Zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

         Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym nowe terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach: men.gov.pl  oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja niezwłocznie po opublikowaniu.

Dyrekcja  Szkoły