Kompetencje cyfrowe i bezpieczeństwo w sieci – nowy projekt Erasmus+

       Mamy przyjemność poinformować, iż złożony przez nasze liceum wniosek do Agencji Narodowej programu Erasmus+ na dofinansowanie projektu „Digital Competence and eSafety” na lata 2020-2022, został zaakceptowany.
       Pełnimy rolę partneraw projekcie koordynowanym przez szkołę w Grecji. Pozostałymi partnerami są szkoły z Islandii, Słowacji, Szwecji i Włoch.
       Projekt ma na celu rozwój kluczowych umiejętności cyfrowych, poprawę bezpieczeństwa w Internecie, opracowanie polityki e-bezpieczeństwa przy użyciu innowacyjnych technologii cyfrowych i narzędzi ICT.
       Uczniowie klas pierwszych zainteresowani udziałem w projekcie, proszeni są o przesłanie takiej informacji poprzez dziennik elektroniczny do koordynatora projektu p. Pawła Pośnika, w terminie do 7 listopada 2020r. Wszyscy, którzy prześlą taką informację, zostaną poinformowani o terminie spotkania informacyjnegona temat szczegółów projektu.
      Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym jest mile widziana, jednak liczy się przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie i chęć do nawiązania długotrwałych przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów europejskich.
       Zachęcamy do odwiedzin stron internetowych wcześniejszych projektów realizowanych przez nasze liceum, klikając w logo projektu umieszczonego na stronie szkoły: www.logrojec.pl

Zapraszamy!