Projekt "Lekcja Enter"

W II półroczu roku szkolnego 2021/2022  grupa nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Grójcu bierze udział w  projekcie „Lekcja Enter”.
   „Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.
Podczas  szkoleń (które w czasie pandemii realizowane jest online), nasi nauczyciele  dowiadują  się jak:
1.    wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów
2.    odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
3.    korzystać z aktywizujących metod nauczania
4.    urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia, tworzyć własne treści cyfrowe.

enter