Konkurs Fotograficzny Deutsche Malerei aufs Neue

        Drodzy Uczniowie, nadarza się doskonała okazja, aby rozwinąć własne talenty oraz poszerzyć wiedzę o dorobku kulturowym krajów niemieckiego obszaru językowego. Nauczyciele języka niemieckiego proponują Wam w ramach współpracy międzyszkolnej udział w konkursie fotograficznym: Deutsche Malerei aufs Neue.
       To kolejny raz, kiedy uczniowie naszej szkoły mogą zaangażować się we wspólny projekt. Można stwierdzić, że w zasadzie to już tradycja. Wspólnie z Liceum im. Piotra Wysockiego w Warce organizujemy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH, wyjeżdżamy na wycieczki do Niemiec i wiele innych. Do tego grona dołączyły teraz inne szkoły powiatu grójeckiego.


Zasady ogólne konkursu:
1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. Praca musi odtwarzać ulubione dzieło malarza pochodzącego z jednego z krajów niemieckojęzycznych za pomocą przedmiotów z bezpośredniego otoczenia. Na obrazie mogą znajdować się autorzy zdjęcia.
2. Prace mogą być tworzone samodzielne (z pomocą osoby fotografującej, która nie musi być członkiem zespołu), lub zespołowo (maksymalnie 3 osoby). Zespół musi składać się z uczniów tej samej szkoły.
3. Oprócz zdjęć przesłanych drogą mailową należy przekazać nauczycielowi języka niemieckiego formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na umieszczenie pracy na stronach internetowych szkół i w prasie regionalnej. W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na profilu Facebook szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie.
6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania prac na wystawie pokonkursowej w szkołach i innych instytucjach oraz na profilach portali społecznościowych i stronach internetowych własnych i instytucji związanych z Konkursem.
Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 1 marca 2021 r.

Organizator konkursu:
Elżbieta Szymaniak