Rekrutacja 2021 - Etap 1

Rekrutacja 2021

Etap 1 - Zakładanie konta na platformie oraz składanie wniosków

Od 17.05.2021 rusza rejestracja kandydatów w systemie naboru Vulcan. Wnioski można składać online przez profil zaufany lub wydrukować i złożyć podpisane przez rodziców/opiekunów w szkole pierwszego wyboru.

https://powiatgrojecki.edu.com.pl/kandydat/app/