Jesteś tutaj: Home Aktualności

LO Grójec w programie COMENIUS

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu w programie COMENIUS "Uczenie sie przez całe życie" na lata 2013-2015

Po udanym projekcie Comenius w latach 2010-2012, przyszedł czas na kolejny. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Grójcu będzie realizowało wielostronny partnerski projekt szkół Comenius – „Uczenie się przez całe życie” w latach 2013-2015. Projekt będzie się opierał na współpracy między jedenastoma szkołami średnimi z następujących krajów: Polska, Francja, Grecja, Łotwa, Portugalia, Niemcy, Węgry, Słowacja, Hiszpania, Turcja i Włochy. L.O. w Grójcu jest koordynatorem całego projektu. Głównym obszarem tematycznym jest aktywne obywatelstwo. Poprzez projekt Comenius, chcemy przełamać niedostateczne zainteresowanie obywateli oraz niechęć do angażowania się w działania społeczne. Ludzie młodzi muszą wierzyć, że poprzez małe czyny są w stanie przyczynić się do poprawy życia.

Stąd tytuł naszego projektu:

„Through small steps to giant leaps – my contribution to a United Europe”
(„Poprzez małe kroki do wielkich osiągnięć – mój wkład dla zjednoczonej Europy”).

W szkołach partnerskich będą organizowane działania, podczas których społeczność uczniowska będzie wykonywała działania na rzecz edukacji zdrowotnej, ekologicznej, społecznej  czy kulturowej

officialcomenius

Językiem komunikacji będzie język angielski, natomiast produktami będą ulotki, broszury, filmy, debaty, prace artystyczne oraz przedstawienia. Zostaną one przedstawione na specjalnie stworzonej stronie internetowej projektu, w lokalnych mediach, na forum szkoły (m.in. dla rodziców) oraz podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych.
Uczniowie i nauczyciele będą brać udział w wizytach do szkół partnerskich. Dzięki  zdobytym doświadczeniom, wzmocni się integracja i współpraca między szkołami oraz dążenie do udoskonalania swego warsztatu pracy, co pozwoli na przełamanie stereotypów i barier językowych. Będzie to również szansa na lepsze zrozumienie wielokulturowości i charakterystyki przynależności do szerokiej społeczności europejskiej.
Pierwsza wizyta odbędzie się w Polsce w terminie 3-9 listopada 2013.  L.O. im. P.Skargi w Grójcu będzie gościć delegację około 60 uczniów i nauczycieli ze szkół wpsółpracujących w projekcie.  Informacje na temat wizyty będziemy przekazywać na łamach lokalnej prasy.

L.O. im. P. Skargi w Grójcu

Nowy rok szkolny 2013/2014 w LO Grójec rozpoczęty

2 września 2013 roku o godz. 9.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu Dyrektor Szkoły Zbigniew Krawczak przywitał ponad 500 uczniów i prawie 50 nauczycieli po wakacyjnej przerwie. Szczególnie serdeczne słowa skierowane były do uczniów 7 klas pierwszych, którzy rozpoczynają swoją edukację w grójeckim ogólniaku. W uroczystości udział brała Radna powiatu grójeckiego p. Małgorzata Woźniak, która wraz z Dyrektorem Szkoły wręczyła najlepszej maturzystce Marcie Górce symboliczny dyplom i stypendium Starosty za uzyskanie najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego.

Po krótkiej części oficjalnej – odczytaniu listów od Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas i Wiceprezesa Rady Ministrów – Janusza Piechocińskiego – uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Życzymy zapału do pracy i wielu sukcesów. Do następnych wakacji już tylko 10 miesięcy.

"Wyprawka szkolna"

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 2013/2014.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczony jest dla uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc może otrzymać uczeń, jeżeli spełni przynajmniej jedno z kryteriów:

  •  Dochód nie przekracza 456 zł/ netto.
  •  Inne okoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym (ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, ciężka choroba, wielodzietność lub inne)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły. Wniosek wraz z załącznikami składa się u zastępcy dyrektora Małgorzaty Czacharowskiej do 6 września 2013 roku.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

02.09.2013r. (poniedziałek) o godz. 9:00 rozpoczynamy rok szkolny 2013/2014:

  •  część oficjalna - szkolny dziedziniec lub dolna sala gimnastyczna
  •  część organizacyjna - po części oficjalnej będą dwie godziny lekcyjne dla uczniów wszystkich klas z wychowawcą.

UWAGA ! Obowiązuje strój galowy, a uczniów klas II i III także tarcza szkolna - symbol Szkoły.

 

 

logo logrojec

Herb Polski

Ranking PERSPEKTYWY 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

Impossible becomes possible - young entrepreneurs in action 2019-2020

Energy Storage

WE ALL MIGRANTS - PROJEKT

Szkolny Klub Sportowy

sks

Współpraca z WAT

FUTURE OF HISTORY Project

foh logo

COMENIUS Project

 

ERASMUS Project

sifa

LO Grójec w programie IT-SZKOŁA

E-Laboratorium Matematyczne

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu
ul. Poświętne 17
05-600 Grójec

tel.: (048) 6642474
fax: (048) 6642489, (048) 6642646
e-mail: logrojec@poczta.fm