Historia Szkoły

Jedna z najstarszych szkół w powiecie grójeckim i prawdopodobnie na Mazowszu. Przybliżony rok założenia szkoły 1912. Obecny budynek został wybudowany przed wybuchem II Wojny Światowej. Po zakończeniu wojny cyklicznie rozbudowywany. W latach 60 dobudowano salę gimnastyczną i skrzydło od ulicy Poświętne z trzema salami i szatniami dla uczniów. Pod koniec lat 80 nad salą gimnastyczną nadbudowano aulę z łącznikiem, a obok szkoły wybudowano dla nauczycieli budynek mieszkalny.

W chwili obecnej szkoła dysponuje 17 salami lekcyjnymi, 5 małymi salkami na grupy językowe, pracownią chemiczną, biologiczną, geograficzną dwoma pracowniami informatycznymi, salą gimnastyczną. Uczniowie mają do dyspozycji aulę, klub uczniowski oraz barek szkolny. Każdego dnia do dyspozycji uczniów jest biblioteka z czytelnią i szkolnym centrum multimedialnym.

Kadra Pedagogiczna Liceum liczy 50 nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.


Szkoła oferuje uczniom:

Wszystkie klasy uczą się języka angielskiego na różnych poziomach oraz drugiego wybranego języka obcego tj. niemieckiego, rosyjskiego.
Liceum nasze cieszy się dużą renomą w środowisku lokalnym, o czym świadczy coroczny wysoki nabór do klas pierwszych. Jest najlepszą szkołą w powiecie grójeckim pod względem poziomu kształcenia. Potwierdzeniem tego są wyniki osiągnięte w ostatnich egzaminach maturalnych w których LO w Grójcu było najlepsze w powiecie grójeckim. Wielu uczniów, ich rodziców a nawet dziadków ukończyło naszą szkołę co świadczy o wypracowanej tradycji pokoleniowej grójeckiego liceum. Absolwenci naszej szkoły kończą renomowane wyższe uczelnie w Polsce i obecnie pełnią odpowiedzialne funkcje i stanowiska w administracji centralnej, samorządowej oraz w wielu znaczących instytucjach krajowych i zagranicznych. Wśród dyrekcji i kadry pedagogicznej ponad połowa to również absolwenci grójeckiego liceum.